Phó Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa

Email: quanpham2212@gmail.com

Học vấn:

 • Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Xuất bản – Phát hành, khóa 2011 – 2015.
 • Đại học Văn hóa Hà Nội, thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học, 2015 – 2018.
 • Nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Xã hội, 2021 – nay.

Các công trình đã chuyển ngữ:

 1. Heinrich Wölfflin, Những nguyên lý của lịch sử nghệ thuật: Vấn đề sự phát triển phong cách ở tân nghệ thuật (nguyên tác: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Stilentwickelung in der neueren Kunst), Nxb Thế giới, 2022.
 2. Nguyễn Việt Anh, Phản thời gian – Anti-time, Nxb Văn học, 2022.
 3. Trịnh Sinh Nha, Trịnh Minh Sơn (chủ biên), Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam – Painter Pham Viet Hong Lam, Nxb Thế giới, 2021.
 4. Trịnh Sinh Nha, Trịnh Minh Sơn (chủ biên), Những ký ức còn mãi trong tôi – Everlasting Memories in My Mind, Nxb Thế giới, 2021.
 5. Vollard, Ambroise, Hồi ức của một nhà buôn tranh (nguyên tác: Recollections of a Picture Dealer), Nxb Thế giới, 2021.
 6. Trần Trọng Chi, Phạm Minh Quân dịch tiếng Anh, Ngôi nhà điên – Crazy House, Nxb Thế giới, 2021.
 7. Boas, Franz, Tư duy nguyên thủy (nguyên tác: The Mind of Primitive Man), Nxb Thế giới, 2021.
 8. Mead, Margaret, Tuổi trưởng thành ở Samoa (nguyên tác: Coming of Age in Samoa), Nxb Thế giới, 2021.
 9. Trịnh Minh Sơn (chủ biên), Phạm Minh Quân dịch tiếng Anh, Dũng Trống – Silent Moment, Nxb Thế giới, 2021.
 10. Sigmund Freud, Vật tổ và cấm kỵ (nguyên tác: Totem et Taboo), Nxb Thế giới, 2020 (Đoàn Văn Chúc dịch, Phạm Minh Quân hiệu đính).
 11. Trịnh Minh Sơn (chủ biên), Phạm Minh Quân dịch tiếng Anh, Điêu khắc – Sculpture Ta Quang Bao, Nxb Thế giới, 2020.
 12. Malinowski, Bronislaw, Tình dục và ức chế ở xã hội man dã (nguyên tác: Sex and Repression in Savage Society), Nxb Thế giới, 2019; Nxb Thế giới, 2021.
 13. Eliade, Mircea, Bàn về nguồn gốc các tôn giáo (nguyên tác: Traité d’histoire des religions), Nxb Khoa học xã hội, 2019 (Đoàn Văn Chúc và Đỗ Lai Thúy dịch, Phạm Minh Quân hiệu đính và viết lời tựa).
 14. Frazer, James G., Các huyền thoại về nguồn gốc của lửa (nguyên tác: Myths of the Origin of Fire), Nxb Thế giới, 2019 (Ngô Bình Lâm dịch, Phạm Minh Quân hiệu đính).
 15. Benedict, Ruth, Các mô thức văn hóa (nguyên tác: Patterns of Culture), Nxb Tri thức, 2018; Nxb Hồng Đức, 2021.

Các bài viết đăng ở Tạp chí và Kỷ yếu khoa học:

 1. Văn hóa Nhật Bản nhìn từ “Bushido” – tinh thần võ sĩ đạo, tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 09/2016.
 2. Ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Việt Nam thông qua xuất bản phẩm. Bài in trong “Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 – Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”, Hà Nội, 2016.
 3. Phùng Tá Chu – Nhận diện con người thời đại, con người thành tựu. Bài tham luận tham gia hội thảo khoa học “Phùng Tá Chu – Thân thế – Cuộc đời và Sự nghiệp”, in trong “Phùng Tá Chu – Thân thế Cuộc đời và Sự nghiệp”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2017.
 4. Những yếu tố tác động đến quá trình biến đổi văn hóa trong cộng đồng các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc đối với các dân tộc ít người, giai đoạn hiện nay. Thực trạng và giải pháp. Bài in trong Kỷ yếu hội thảo “Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc,” Hà Nội (viết chung với PGS. TS. Đỗ Lai Thúy), 1/2017.
 5. Hệ giá trị văn hóa – con người Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp Phùng Văn Cung, in trong “Phùng Văn Cung – Thân thế Cuộc đời và Sự nghiệp’, Kỷ yếu hội thảo, Nxb Lao động, Hà Nội, 2017.
 6. Tâm lý học dân tộc: Các hướng tiếp cận nghiên cứu và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam hiện nay, “Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất – “Hạnh phúc con người & phát triển bền vững”, Hà Nội, 2017.
 7. Vài nét về tâm lý học tộc người, tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam số 1/2018.
 8. Ngoại giao văn hóa Nhật Bản với Việt Nam thông qua xuất bản phẩm, tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 23 tháng 3/2018.
 9. Vietnamese Fine Arts: Towards the shift of paradigm (Mỹ thuật Việt Nam trên đường chuyển đổi hệ hình), 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Context (Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về ngôn ngữ, xã hội và văn hóa trong bối cảnh châu Á), Huế, 2018.
 10. Hai trụ cột của phê bình phân tâm học: Charles Mauron và Norman Holland, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam số 5 (55), tháng 09/2018.
 11. Phùng Hưng nhìn từ văn hóa quyển xứ Đoài, in trong “Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – Thân thế, Cuộc đời và Sự nghiệp,” Kỷ yếu hội thảo, Nxb Văn học, Hà Nội, 2019.
 12. Sự khuếch đại không-thời gian trong thơ Huy Cận, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nhà thơ, nhà văn hoá Huy Cận – những điều còn mãi,” Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sư phạm xã hội – Trường Đại học Vinh đồng tổ chức, Hà Tĩnh, tháng 5/2019.
 13. Biên độ mở rộng của lý thuyết Bakhtin trong khoa học xã hội và nhân văn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tiếp nhận Mikhail Bakhtin ở Việt Nam,” trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tháng 11/2019.
 14. Đi tìm cách tiếp cận một nhân vật lịch sử: Phùng Thanh Hòa, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Trạng vật Phùng Thanh Hòa – Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp,” Nxb Văn học, Hà Nội, 2021.
 15. Phùng Thế Tài trong kế hoạch mưu trí của Hồ Chí Minh giai đoạn 1940 – 1945, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thượng tướng Phùng Thế Tài – Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp,” Nxb Văn học, Hà Nội, 2021.
 16. Phùng Thế Tài nhìn từ khía cạnh lý thuyết quân sự, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thượng tướng Phùng Thế Tài – Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp,” Nxb Văn học, Hà Nội, 2021.
 17. Vietnamese Traditional Mentality And Its Reflection In Vietnamese Prose After 1986, Psychology and Education, Volume 58 No. 3 (2021), pp. 1600-1608.
 18. Hành trình nghiên cứu lý thuyết văn học của Trương Đăng Dung nhìn từ nhân học diễn giải, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 5 (603), tháng 5-2022.
 19. Khi văn học được khởi đi từ đức tin, in trong Hướng đến 400 năm văn học Công giáo Việt Nam (1632 – 2032), Quyển III, Lm. Trăng Thập Tự chủ biên, tài liệu tham khảo mến tặng các chủng sinh và học viên tu sĩ niên khóa 2022-2023, Tủ sách Nước Mặn, mùa thu 2022, tr. 505-508.

Các bài viết đăng ở Tạp chí khác:

 1. Phùng Tá Chu một điểm nhìn lịch sử, báo Người Cao Tuổi, số 175 (1910), 02/11/2016.
 2. Quan hệ hải thương Nhật Bản – Việt Nam trung đại: Một cách tiếp cận so sánh văn hóa, Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, số 1-2/2017.
 3. Người Pháp đầu tiên ở Macao: Nhà truyền đạo Alexandre de Rhodes (1591/93 – 1660), Viết & Đọc chuyên đề mùa đông 2018, Nxb Hội Nhà văn, 2018.
 4. Lãng mạn và hoài niệm: Bậc thầy dương cầm Sergei Rachmaninoff, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 916 (đầu tháng 5/2019).
 5. Bước chân táo bạo vào địa hạt của lịch sử, báo Văn nghệ số 19/2019.
 6. Nguyễn Trường Tộ: Nhà cải cách theo Công giáo trong triều Tự Đức, Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2019, Nxb Hội Nhà văn, 2019.
 7. Thơ Huy Cận – Sự khuếch đại và mở rộng không gian ấu thời, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 919 (cuối tháng 6/2019).
 8. Phùng Thanh Hòa: Từ nhân vật lịch sử đến ông trạng dân gian, Báo Người Hà Nội, số 33, ra ngày 9/8/2019.
 9. Có một Vạn Xuân kiến quốc kháng thiên thu, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, số 236 tháng 3 năm 2020.
 10. Sinh thái và nhân sinh trong Linh điểu, Báo Đà Nẵng cuối tuần, số 7120, ra ngày 5-4-2020
 11. Cuốn mở đầu của bộ tiểu thuyết lịch sử, Báo Thời nay, ra ngày 16/04/2020.
 12. Người Việt ở Mỹ, một vài hình dung khái quát, Viết & Đọc chuyên đề mùa xuân 2020, Nxb Hội Nhà văn, 2020.
 13. Lật mặt nạ Trump trong mùa dịch COVID19, Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2020, Nxb Hội Nhà văn, 2020.
 14. Vượt lằn ranh giữa hư cấu và thực tại: Nhân học văn học, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 950 (đầu tháng 10/2020).
 15. Phùng Thế Tài trong kế hoạch mưu trí của Hồ Chí Minh, tạp chí Xưa & Nay, số 524 (10 – 2020).
 16. Ngành công nghiệp văn hóa: Khai sáng với tư cách là sự đánh lừa đại chúng, Viết & Đọc chuyên đề mùa xuân 2021, Nxb Hội Nhà văn, 2021.
 17. Lí thuyết Bakhtin: Từ văn học đến văn hóa, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 964 (đầu tháng 5/2021).
 18. Khi văn học được khởi đi từ Đức Tin, tạp chí Văn hiến Việt Nam số 4/2021.
 19. Trịnh Minh Sơn, người họa chân dung bằng sách, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 965 (cuối tháng 5/2021).
 20. Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn: Giúp truyền thống “thích nghi” trong nghệ thuật đương đại, Tạp chí Người Đô Thị, số 110 (07/2021).
 21. “Lý Đào Lang Vương” và sự lựa chọn sống còn của lịch sử, Tạp chí Xứ Thanh số 312 tháng 7/2021.
 22. Thơ ca và chính trị nước Mỹ, báo Văn nghệ số 31 (số 5 bộ mới) ra ngày 31/7/2021.
 23. Hồi ức của một nhà buôn tranh, báo Văn nghệ số 32 (số 6 bộ mới) ra ngày 7/8/2021.
 24. Các nhà thơ thế giới có làm thơ về đại dịch Covid?, báo Văn nghệ số 39 (số 13 bộ mới) ra ngày 25/9/2021.
 25. Lê Minh Phong và phía bên kia của mê cung sáng tạo, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/le-minh-phong-phia-ben-kia-cua-me-cung-sang-tao-31770.html
 26. Đỗ Lai Thúy và Tủ sách Văn hóa học, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/do-lai-thuy-va-tu-sach-van-hoa-hoc-32422.html
 27. Có một con phố nghệ thuật mang tên Chula, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/co-mot-con-pho-nghe-thuat-mang-ten-chula-32660.html
 28. Thơ ca chống lại sự cách ly, Viết & Đọc chuyên đề mùa đông 2021, Nxb Hội Nhà văn, 2021.
 29. Khi nghệ thuật cất lên tiếng nói trước Covid-19, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/khi-nghe-thuat-cat-len-tieng-noi-truoc-covid-19-32728.html
 30. “Đánh thức” viên ngọc ngủ yên giữa lòng phố cổ, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/danh-thuc-vien-ngoc-ngu-yen-giua-long-pho-co-ha-noi-32888.html
 31. ‘Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa’ – Lý luận soi chiếu thực tiễn, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/van-ban-van-hoc-va-su-bat-on-cua-nghia-ly-luan-van-hoc-soi-chieu-thuc-tien-32912.html
 32. Phạm Viết Hồng Lam những thanh âm từ màu sắc, Đặc san Văn hóa Quân sự, số 4 – năm 2021.
 33. Chân – Thiện – Mĩ trong kỷ nguyên hậu hiện đại, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/chan-thien-mi-trong-ky-nguyen-hau-hien-dai-33005.html
 34. Mỹ thuật Việt, văn hóa Việt soi từ phía khác, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/my-thuat-viet-van-hoa-viet-soi-tu-phia-khac-33191.html
 35. Đỗ Lai Thúy – một con đường phê bình văn học, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 980 (đầu tháng 1/2022).
 36. Phạm Viết Hồng Lam hội họa là tồn tại, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/pham-viet-hong-lam-hoi-hoa-la-ton-tai-33274.html
 37. Sự du hành của hình tượng hổ trong hội họa, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 981 + 982 (Xuân Nhâm Dần).
 38. Tạo vật vụng về: Nghệ nhân trước tình thế toàn cầu hóa, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/tao-vat-vung-ve-nghe-nhan-truoc-tinh-the-toan-cau-hoa-33312.html
 39. Khi văn học viết về virus trong lòng người, Báo Thời nay, ra ngày 17/1/2022.
 40. Đắm bầy Virus thử thách về đức tin của con người, Tạp chí Văn hóa và Phát triển, https://vanhoavaphattrien.vn/blog-preview/9995
 41. Tiểu thuyết “Đắm bầy Virus” của Nguyễn Văn Học bóc trần virus trong lòng người, Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, https://tuoitrethudo.com.vn/tieu-thuyet-dam-bay-virus-cua-nguyen-van-hoc-boc-tran-virus-trong-long-nguoi-188598.html
 42. “Thơ rìa mắt” – một lệch chuẩn của lệch chuẩn, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/tho-ria-mat-mot-lech-chuan-cua-lech-chuan-33647.html
 43. 100 năm Hoàng Cầm và Về Kinh Bắc, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/100-nam-hoang-cam-va-ve-kinh-bac-33670.html
 44. Câu chuyện đằng sau “Ngôi Nhà Điên”, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/cau-chuyen-dang-sau-ngoi-nha-dien-33688.html
 45. Văn học và phê bình đã nói gì về sinh thái, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/van-hoc-va-phe-binh-da-noi-gi-ve-sinh-thai-33780.html
 46. Tiểu thuyết lịch sử – cây cầu bắc nối với quá khứ, truyền cảm hứng tự cường dân tộc, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/tieu-thuyet-lich-su-cay-cau-bac-noi-voi-qua-khu-truyen-cam-hung-tu-cuong-dan-toc-33979.html
 47. ‘Mê’ của Phan Thiết – một sự chuyển đổi ngoạn mục, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/me-cua-phan-thiet-mot-su-chuyen-doi-ngoan-muc-34066.html
 48. Bộ đôi tiểu thuyết lịch sử về vương triều Tiền Lý, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/bo-doi-tieu-thuyet-lich-su-ve-vuong-trieu-tien-ly-34191.html
 49. Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường và ‘An Nam trong văn học Pháp’, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/giao-su-nguyen-manh-tuong-va-an-nam-trong-van-hoc-phap-34209.html
 50. Những ký ức còn mãi trong tâm một nhà nhiếp ảnh ngoại giao, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/nhung-ky-uc-con-mai-trong-tam-mot-nha-nhiep-anh-ngoai-giao-34246.html
 51. ‘Hổ dạo Phố’ – cuộc dạo chơi nghệ thuật đầy tươi mới của các nghệ sĩ trẻ, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/ho-dao-pho-cuoc-dao-choi-nghe-thuat-day-tuoi-moi-cua-cac-nghe-si-tre-34265.html
 52. ‘Song xưa phố cũ’: một tiểu lịch sử đô thị Hà Nội, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/song-xua-pho-cu-mot-tieu-lich-su-do-thi-ha-noi-34354.html
 53. ‘Chân dung’ một vùng văn hóa qua ‘Gừng xứ Nghệ’, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/chan-dung-mot-vung-van-hoa-qua-gung-xu-nghe-34416.html
 54. ‘Câu chuyện phương Đông’ hay một đối thoại văn hóa Việt – Nhật, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/cau-chuyen-phuong-dong-hay-mot-doi-thoai-van-hoa-viet-nhat-34563.html
 55. Hoàng Đỗ Cường và hội họa nhìn qua lăng kính ‘chơi’, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/hoang-do-cuong-va-hoi-hoa-nhin-qua-lang-kinh-choi-34640.html
 56. Đi tìm bản nguyên hội họa Nguyễn Quang Thiều, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/di-tim-ban-nguyen-hoi-hoa-nguyen-quang-thieu-34809.html
 57. Goethe và phẩm tính tinh thần của màu sắc, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/goethe-va-pham-tinh-tinh-than-cua-mau-sac-34852.html
 58. Lịch sử và tiếng Anh đều thú vị hơn em tưởng, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/lich-su-va-tieng-anh-deu-thu-vi-hon-em-tuong-35009.html
 59. Khúc biến tấu nghệ thuật hòa thanh giữa hội họa và điêu khắc, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/khuc-bien-tau-nghe-thuat-hoa-thanh-giua-hoi-hoa-va-dieu-khac-35064.html
 60. Phân tâm học và thực hành sáng tạo, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/phan-tam-hoc-va-thuc-hanh-sang-tao-35288.html
 61. Giăng buồm lên những đại hải trình thi ca, Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2022, Nxb Hội Nhà văn, 2022.
 62. Thẩm quyền sáng tạo của một nhà văn, báo Văn nghệ số đặc biệt (25+26) ra ngày 18/6/2022.
 63. Về những khởi đầu thi ca, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/ve-nhung-khoi-dau-thi-ca-35358.html
 64. Mâm cơm Hội An, góc nhìn nhân học, Tạp chí Người Đô Thị, số 121 (06/2022).
 65. Căn phòng tối và ánh sáng thi ca, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/can-phong-toi-va-anh-sang-cua-thi-ca-35739.html
 66. Hội họa và sự chuyển đổi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 993 (cuối tháng 7/2022).
 67. Từ triển lãm ‘Sợi kết nối’ nghĩ về giáo dục nghệ thuật khai phóng, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/tu-trien-lam-soi-ket-noi-nghi-ve-giao-duc-nghe-thuat-khai-phong-36180.html
 68. Họa sĩ Lê Văn Thìn và “Lắng” để thoát thai, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/hoa-si-le-van-thin-va-lang-de-thoat-thai-36308.html
 69. Thơ Nôm Hồ Xuân Hương: Một bảo chứng cho sự bền bỉ, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/tho-nom-ho-xuan-huong-mot-bao-chung-cho-su-ben-bi-36317.html
 70. Đoàn Văn Chúc: ngôi sao vô thanh, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/doan-van-chuc-ngoi-sao-vo-thanh-36431.html
 71. Mùa yêu của hội họa, Tạp chí Heritage Fashion số 180, ra ngày 15/09/2022.
 72. ‘Tóc rối’ – khu vườn hòa điệu giữa hai tâm hồn, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/toc-roi-khu-vuon-hoa-dieu-giua-hai-tam-hon-36611.html
 73. Những sắc thái họa cảm Bạn Bè, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/nhung-sac-thai-hoa-cam-ban-be-36949.html
 74. Dante có ý nghĩa gì đối với tôi, T.S. Eliot, Phạm Minh Quân dịch và giới thiệu, Chuyên đề Văn +, https://vanplus.vn/t-s-eliot-dante-co-y-nghia-gi-doi-voi-toi-pham-minh-quan-dich/
 75. Chấm phá nghệ thuật đương đại Việt, Tạp chí Heritage Fashion số 182, ra ngày 15/11/2022.
 76. Một thoáng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, Tạp chí Người Đô Thị online, https://nguoidothi.net.vn/mot-thoang-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2022-37445.html