Phó Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa

Sinh năm 1967

Quê quán: Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

Email: nguyenvansonk8@gmail.com

Học vấn:

 • 1998: Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, Trường  Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 2009: Tốt nghiệp cử nhân Văn hóa học, chuyên ngành Lý luận phê bình văn học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 • 2016 – 2022: Học nghiên cứu sinh tiến sĩ Văn hóa học tại  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Các công trình khoa học chính:

 1. Cửa sổ mở rộng (tiểu luận), Nxb Hội Nhà văn, 2009
 2. Văn hóa đọc một cách nhìn (chuyên luận), Nxb Thời đại, 2012
 3. Ngọn lửa từ trang viết (tiểu luận), Nxb Hội Nhà văn, 2021
 4. Mẫu nhân cách văn hóa (nghiên cứu lý luận), Nxb Khoa học xã hội, 2021

Các bài báo khoa học đã công bố:

 1. Lý Thái Tổ, nhà vua khai sáng vương triều Lý (Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật), cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, số 340, tháng 10 năm 2012.
 2. Phùng Tá Chu mẫu người văn hóa của thời đại Lý – Trần (Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 17, tháng 9 năm 2016.
 3. Phức cảm “Cuội” trong nhân cách văn hóa xã hội (Báo cáo Khoa học tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5), Hà Nội, 2016
 4. Phức cảm “cua” trong nhân cách văn hóa xã hội (Báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học Tâm lí học Đông Nam Á, lần 1, RCP, 2017, tại Đại học Quốc gia, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội, 2017).